Fra Logopedenes tidsskrift

Det er ofte rulle-r-en som er den siste lyden barna får på plass i talespråket sitt. Det er likevel noen barn som kan være veldig tidlig ute å klare en flott rullende rrrr.
Det er likevel ikke unormalt om et barn begynner på skolen og enda ikke har fått denne på plass. Men foreldre bekymrer seg gjerne og vil ha hjelp til barnet sitt. Det er forståelig. Dersom barnet vet hvordan lyden lages og noe likevel hindrer det i å mestre dette, er det et poeng å søke hjelp på PPT-kontor i kommunen/ ev.logopedtjenesten.
Noen ganger er det fysiske forhold i munnen som bør avklares, og andre ganger handler problemet om barnets opplevelse av at lyden er uoppnåelig. Det kan også være voksnes forventninger som legger press på barnet og slik bidrar til at lyden ikke blir produsert på en vellykket måte.
Logopeder har oppigjennom årene benyttet forskjellige innfallsvinkler og noen ganger kan det lykkes ganske raskt og andre ganger ikke.
Nå er det utviklet en ny aerodynamisk tilnærming som på kort tid klargjør for barnet hvordan lyden faktisk blir til. Det kan ta mer tid å klare å produsere den. det er ikke engang sikkert at det vil lykkes på denne måten, men den gir barnet mulighet for å forstå og ha litt kontroll på hva de gjør som kan gi riktig resultat.
Erfaringsmessig kan barn ned i fire-års-alder forstå forklaringene.

Nyeste kommentarer

06.11 | 18:36

Eg vil bestille: Å meistre rulle-f
Erland Schei
Myrlandshøgda 30
6020 Ålesund

12.05 | 13:35

Hei Inger Marie!

Jeg er takknemlig for all hjelp jeg fikk tidligere.
Nå tenker jeg faktisk på å prøve ut noe innen sang.

Mvh.

02.12 | 21:11

Vil gjerne bestille et hefte av: Å mestre Rulle R

05.10 | 11:10

Hei!
Jeg vil gjerne bestille et eksemplar av heftet "Å mestre rulle-r"

Leveringsadresse er: Thorstein Lundes veg 12, 2615 Lillehammer